.

.
.

23 Ocak 2014 Perşembe

Zihin (The Mind) (Ümit Ersöz, 23 Ocak 2014)


Zihin (The Mind)

Edge serisinden 2011 yılında “The Mind” ismi ile yayımlanan kitap ülkemizde “Zihin” adı ile Alfa Bilim tarafından Aralık 2013 tarihinde yayımlandı.  Zihin adlı bu kitabı tanıtmadan önce www.edge.org sitesini ve bu oluşum etrafında toplanmış sanatçı, yazar, bilimadamı ve düşünürlerin bu çatı altındaki çalışmalarına kısaca değinmekte yarar var.

Daha önce Kadıköy Düşünce Platformu bloğunda ayrı bir makalede de bahsettiğimiz gibi;

1981-1996 yılları arasında çeşitli yerlerde biraraya gelerek entellektüel konuları tartışan “The Reality Club” adlı grup, 1996 yılından itibaren Edge Foundation çatısı altında ve  www.edge.org adresindeki e-dergi ile tüm dünyaya açılıyor.

1996 yılından günümüze kadar Edge Foundation her yıl bir soru sorup sanatçı, yazar, bilimadamı ve diğer düşünürlerin sorulan sorulara verdikleri yanıtları www.edge.org web sitesinde yayımlıyor”.

Edge Serisi’nin ikinci kitabı olarak Edge Foundation tarafından yayımlanmış olan The Mind (Zihin) adlı kitabın editörlüğü John Brockman tarafından yapılmış ve kitap, 16 ayrı seçkin bilimadamı, uzman, düşünür yazarlar tarafından yazılmış olan toplam 18 ayrı makaleden oluşturulmuş.

Zihin üzerine yorumları ve değerlendirmelerini entellektüel birikimleri ile bu makalelere yansıtmış olan birbirinden seçkin bu yazarlar şunlar; Steven Pinker, George Lakoff, Joseph Ledoux, Geoffrey Miller, Steven Rose, Frank Sulloway, V.S. Ramachandran, Nicholas Humphrey, Philip Zimbardo, Martin Seligman, Stanislas Dehaene, Simon Baron-Cohen, Robert Sapolsky, Alison Gopnik, David Lykken, Jonathan Haidt.

Zihin üzerine düşünmenin yeni yollarının ele alındığı bu farklı makalelerde yazarlar; bilince dair beyin mekanizmaları, beden - zihin ilişkileri, benliğin tüm beynin bütünsel bir özelliği olup olmadığı, zihin üzerine mevcut tartışmaların temelini oluşturan varsayımların günümüzde halen güncelliğini koruyup korumadığı gibi konuları ele alıyorlar.  

The Mind adlı kitabın orijinaline Amazon web sitesinden şu linkten ulaşılabilir http://tinyurl.com/ou2xd9u 

Zihin (Önde Gelen Uzmanlar Beyin, Hafıza, Kişilik ve Mutluluğu Tartışıyor)
Edge Serisi, Editör: John Brockman
Çeviri: Beyza Bilal, Zeynel Gül
Alfa Bilim, 1. Basım: Aralık 2013, 283 sayfa

Ümit Ersöz (23 Ocak 2014)
11 Ocak 2014 Cumartesi

Epistemoloji - Herve Barreau (Atilla Dindiren, 11 Ocak 2014)
Epistemoloji - Hervé Barreau
Çeviren: İsmail Yerguz
Dost Kitabevi


Epistemoloji 20 YY.'da  bilgi felsefesinde , felsefi açınımlı bilgi teorisi  olarak adlandırmak yerinde olur. Bu yüzyılda bilgi adına üretilen kavramlar teoriler deneysel olarak kontrol edilip kavramla gerçekliğin birliği olan bilgiye ulaşılamadığında bu bilgilerin gerçekliğine nasıl ulaşılacaktır. İşte buna cevap  aramak.

Matematik , fizik , tıp, tarih insan ve uygulamalarda bilgi nasıl edilecek nasıl çözümlenecek,  nasıl kullanılır hale getirilecek , nasıl gerçekliği test edilecek dediğimizde epistomoloji bize yardımcı olacak sorgulama bilimi olarak karşımıza çıkar.

Tipik olarak Batlamyus evreninden Galileo evrenine geçiş , bilginin sorgulanması sayesinde olmuştur. Ancak insanların alışkanlıkları doğrultusunda görme ve düşünme eğilimlerini değiştirmek kolay olmamış , zamanın diğer düşünürlerinin itirazlarına rağmen kabulleri birkaç kuşak sonra sağlanabilmiştir.

Darvin'in evrim kuramı hala dünyada tartışma halindedir. Bu bakımdan epistomoloji bilgiye bilgi olma özelliği kazandıracak biricik yöntemdir.

Kitap ;
1.     Tarihte genel bilgi ve bilimsel bilgi
2.     Mantık  ve mantık bilimleri
3.     Metadoloji  ve fizik bilimleri
4.     Tıp ve yaşam bilimleri
5.     İnsan bilimleri ve toplum bilimleri
6.     Bilimsel ve teknik gelişmenin  sosyal , kültürel ve etik amaçlarını inceliyor.

Her dönemde bilime ait olanla , spekülasyonlara bağlı olanı ayırt etmeyi üstlenmiş olan epistemoloji , bilimin insanın öteki maceraları gibi bir macera olduğunu asla unutmaz ve sonuçta onu doğrulayacak olan sadece amaçlarının kesin soyluluğudur.

Atilla Dindiren (11 Ocak 2014)

8 Ocak 2014 Çarşamba

J. Brockman'ın yeni kitabı, “This Explaing Everything:…” (Mustafa Özcan, 8 Ocak 2014)


J. Brockman'ın yeni kitabı, “This Explains Everything:…”


 İnternette büyük beyinleri bir araya getiren site olarak tanıtılan www.edge.org ve ayni isimdeki vakfın kurucusu ünlü düşünür ve popüler bilim derlemecisi John Brockman'ın son zamanlarda ne hakkında yazdığı ile ilgili merakımı gidermek için arama yaptım. www.amazon.com 'da 2013 yılı başında "This Explains Everything: … (bu her şeyi açıklıyor: ...)" adıyla yayımlamış olduğu çeşitli Edge yazarlarının görüşlerini aktaran bir kitabına (*) rastladım. Kitabın işlediği konu beni hayrete düşürdü desem yanlış olmaz.

Kitap, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Jared Diamond, Freeman Dyson,  Martin Rees, Mat Ridley, Steven Pinker  gibi tanınmış ve daha az tanınmışlarla birlikte 150 civarındaki yazarın dünyanın, evrenin, kozmosun, toplumun, zihnin nasıl çalıştığına yönelik özgün denebilecek teorik görüş ve varsayımlar şeklindeki önerilerinin bir araya getirilmesinden meydana gelmektedir. Ayrıca kitabın, bir bakıma, 21. yüzyılı anlamlandırmaya yönelmiş kuramsallıkları derlemeye çalışan bir yapıt olduğu da hemen anlaşılmaktadır.

Başka bir ifade ile kitap, tanınmış bilimci, düşünür, yazar ve entelektüel kişilere J. Brockman tarafından yöneltilmiş dünyanın nasıl çalıştığına dair en güzel, en derin ve en şık açıklamanız nedir sorusuna onların bilimsel temelde kuramsal öz taşıyan karşılık olarak verdiği 150 cevabın bir derlemesidir. 

Başlığına, ele alınan konulara ve içeriğine baktığımda  KDP'de (**) yıllardır üzerinde durup çeşitli yönlerini işlediğimiz holistik bilim ve HAK (***) konusunun başka beyinlerce, ancak eklektik olarak ele alınmış diğer bir şekli olduğunu gördüm. Yani Brockman'ın farkında olmadan bizden tematik anlamda "rol (konu) kopyaladığını" görerek hayret ettim.

Bu nedenle KDP-CST'de (****) (*****) Seminerleri’nde yüz yüze işlenen ve ayrıca pek çok elektronik ortamda yazı olarak ele alınan konuların ne denli haklı ve gerçekçi olduğunun olağan dışı bir göstergesi, bir belgesi olma niteliği nedeni ile kitabı hazırladığım bu kısa metinle  KDP Kitap'ta tanınarak olaya dikkat çekmek istedim. 

Söz konusu kitabı inceleyip konu hakkında daha başka görüşlerin iletilmesinin çok yerinde bir çaba olacağı görüşünde olduğumu da yeri gelmişken belirtmek isterim.

Mustafa Özcan (8 Ocak 2014)
_______________

(*****) , Mustafa Özcan